Activities

להחיות כדי לחיות

מי שעשה קורס החייאת תינוקות וילדים ב-5 שנים האחרונות שירים את היד. עד לפני שבוע, לא הייתי יכולה להרים את היד, אבל עכש…

0 Shares